1987 yılında Bulgaristan’da doğmuştur. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamlamıştır. 2014 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Lisans Bölümü’nden mezun olmuştur.

2013 yılında Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nda gönüllü stajyerlik yapmış; bu süreçte 81 il için Cinsiyet Eşitliği Karnesi raporuna katkı sunmuştur. Yine 2013 yılında Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü’nün yürütmüş olduğu Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması’nda saha ekip lideri olarak yer almıştır.

2014 yılında Kalkınma Atölyesi Kooperatifi için gönüllü olarak Kırsal Yaşlılık Raporu hazırlamıştır. Aynı yıl içinde Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinde yürütülen “Kırsal Yaşlılık Analizi” çalışmasında saha çalışanı olarak görev almıştır.

2015-2019 yılları arasında, Hüsnü M. Özyeğin Vakfı’nda Ravanda Havzası Kırsal Kalkınma Projesi Saha Koordinatörü olarak çalışmıştır. 2021 yılında Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı’nda (KEDEV) gönüllü eğitmen olarak görev almıştır.

2021-2022 yılları arasında RET International bünyesinde mülteci ve ev sahibi kadın/genç toplulukların entegrasyonu üzerine, Mardin ilinde Proje Koordinatörü olarak çalışmıştır.

Uzmanlık ve ilgi alanları; toplumsal cinsiyet eşitliği, sosyal politika, kırsal kalkınma ve kırsal yaşlılık, sendika ve yerel düzeyde savunuculuk çalışmalarıdır.

en_USEnglish